تبلیغات
Pat oooooooooooooooooooooooo Mat 

Pat oooooooooooooooooooooooo Mat - ترك اعتیاد اینترنت در سه مرحله


-
-

/


ترك اعتیاد اینترنت در سه مرحله

  • نویسنده: Mohsen H
  • تاریخ:شنبه 28 مرداد 1391
- اكانت شبانه تهیه كنید.

2- شبها بخوابید.

3- یك نفس عمیق بكشید.

اگر روشهای فوق را به دقت و بطور كامل انجام داده باشید، اكنون اعتیادتان به اینترنت از بین رفته، در غیر این صورت برگردید و با اعتماد به نفس كامل روشهای سه‌گانه فوق را مجدداً و این‌ بار با دقت بیشتری بكار بندید، قطعاً نتیجه خواهید گرفت.

خودمان از این روش استفاده كرده و شاهد نتایج شگرفش بوده‌ایم.اخرین مطالب

bala rast