تبلیغات
Pat oooooooooooooooooooooooo Mat 

Pat oooooooooooooooooooooooo Mat - عکس تاریخی / شکلک درآوردن زنان قاجاری !!!


-
-

/


عکس تاریخی / شکلک درآوردن زنان قاجاری !!!

  • نویسنده: Alireza $
  • تاریخ:دوشنبه 23 مرداد 1391
تصویر بی نظیری است از گروهی از زنان دربار قاجاری که گویی دوربین را غریبه نیافته و شکلک ساخته اند. با گذشت زمان هنوز این عکس لبخند بر لب می نشاند. در این تصویر، عصمت الملوک دختر دوست محمدخان معیرالممالک و نوه ناصرالدین شاه قاجار در میان بستگانش دیده می شود.

اخرین مطالب

bala rast